Photo: Katarzyna Zacharko
Model: Kinga Magdalena Haczek
2011